Poradenstvo

Aká je záručná doba poskytovaná na výrobky HESTA s.r.o.?

Štandardne sa na dodávané plastové prvky tvoriace dielo poskytuje záruka v dĺžke 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od okamihu odovzdania diela. Záručná doba na montáž sa dohaduje taktiež na dobu 60 mesiacov počítanú od okamihu odovzdania diela. Záručná lehota na dodávku príslušenstva, ktoré spoločnosť HESTA s.r.o. k plastovým prvkom štandardne nedodáva, (napr. žaluzie, rolety, siete proti hmyzu apod.), sa poskytuje na dobu 24 mesiacov počítanú od okamihu odovzdania diela. Cenová ponuka môže určiť pre plastové prvky záručnú lehotu v inej dĺžke, alebo záruku úplne vylúčiť.

Prečo sa rosia okná?

Rosenie okien (kondenzáciu vodnej pary) spôsobuje vysoká vlhkosť vzduchu v miestnosti, ktorá vzniká, paradoxne, veľmi dobre tesniacimi oknami.

 • rosy na okne z interiérovej strany sa zbavíte vetraním. Sú dva spôsoby. Buď je to dlhodobé mikrovetranie – cez štrbinu medzi rámom a oknom, alebo nárazové vetranie, keď otvoríte okno dokorán.
 • výhodnejšie vetranie, aj z hľadiska šetrenia energiou, je nárazové vetranie cez dokorán otvorené okná. Tento spôsob vetrania je potrebné opakovať viackrát za deň.
 • ďalšou možnou príčinou rosenia okien je nesprávne umiestnenie radiátora
 • najviac sa rosia okná zo severnej, severo-západnej a severo-východnej strany. Je to preto, že na tieto okná počas celého dňa nezasvieti slnko a prirodzene sa tak nezohrievajú.

Ak sa vytvára rosa vnútri v okne (medzi tabuľami skla) je to chyba výrobku – okno nie je vzduchotesné. Reklamujte ho.

Ako zabrániť roseniu okien?

Úplne sa vyhnúť roseniu sa nedá, dá sa mu však predísť správnym vetraním (cca 10 min., 2×/denne, okno otvorené dokorán), zvýšením teploty vzduchu v miestnosti a umožnením prúdeniu teplého vzduchu priamo na okno z vykurovacieho telesa (radiátor) umiestneného zvyčajne pod oknom (zakrytie radiátora širokou parapetnou doskou zvyšuje riziko rosenia).

Nebude sa okolo okien zrážať voda a vytvárať plesne?

Správne vetranie je najvhodnejším riešením problému kondenzácie vodnej pary. S oknami HESTA sa „samovetranie“ bytov neuskutočňuje. Aby sme sa postavili „slabinám“ vzduchotesných okien, vyvinul HESTA základný vetrací systém, ktorý zaručuje nevyhnutné základné vetranie.

Čo je to mikroventilácia?

Zvláštna poloha ovládacej kľučky, ktorá umožňuje čiastočné vetranie miestnosti.

Čo znamená termín TEPELNÝ MOST?

TEPELNÝ MOST – miesto, ktoré vedie teplo lepšie než jeho okolie. V prípade okna sa jedná o celý rám a okraj sklenenej výplne. Cieľom je teda zamedziť úniku tepla, touto slabinou tzn. prerušenia tepelného mostu.

Ako správne vetrať?

Nové okná si žiadajú určité zmeny v návykoch. Vaše nové okná budú tesniť podstatne lepšie ako tie pôvodné. Preto je nutné prispôsobiť režim vetrania miestností novému stavu. Staré okná väčšinou netesnili nie len po stránke tepelnej, ale taktiež nimi prechádzal niekoľkonásobok odporúčaného množstva vzduchu. To malo za následok vysoké straty tepla ako prestupom, tak aj infiltráciou. Nové okná zamedzia obom únikom, určitú výmenu vzduchu je ale treba zachovať. To sa dá zaistiť niekoľkými spôsobmi. Ideálne je nútené, plne kontrolované vetranie s obmedzením tepelných strát, najjednoduchšie je pravidelné vetranie miestností, v ktorých pobývame.

Možností je hneď niekoľko:

 • otvoreným oknom – vhodné na rýchle, krátkodobé prevetranie predovšetkým pri nízkych teplotách
 • sklopeným oknom – vhodné pre dlhodobé vetranie len pri vyšších teplotách, porovnateľných s teplotou v miestnosti
 • mikroventilácíou (štrbinové vetranie) – umožňuje vetrať víacmenej trvalo – hodí sa však len v určitom rozsahu teplôt
 • infiltráciou (úpravou tesnenia) – trvalé vetranie, zaisťujúce hygienickú výmenu vzduchu pri extrémnych (výpočtových) teplotách
 • Ktoré okná si vybrať ?
  Potrebujete nové okná ale neviete sa
  rozhodnúť, ktoré sú tie správne pre Vás?
  Využite nášho online sprievodcu
 • CERTIFIKOVANÉ MATERIÁLY
  Všetky produkty máme úspešne testované
  v autorizovanej skúšobni a na ich výrobu
  používame len certifikované vstupné materiály.
 • TRADÍCIA & KVALITA
  Viac ako 20 rokov Vám prinášame komplexnosť riešenia výplní otvorov a ich doplnkov, pružnosť a rýchlosť dodávky, zaujímavé záruky a ceny.
 • ŽELÁM SI PONUKU NA MIERU
  zaujali Vás produkty, máte záujem o cenovú ponuku?