Euro78 drevohliník

Veľmi dobrá izolácia.

je eurookno s veľmi dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami s použitím zasklenia izolačným trojsklom.

Výhody

  • XYZ
  • XYZ
  • XYZ
XYZ izolačné trojsklo
XYZ izolačné sklo (W/m2K)
XYZ celkový prestup (W/m2K)