MB-104 Passive

Nová generácia okeno - dverných systémov MB-104 Passive vyniká skvelou tepelnou izoláciou, ktorá ho predurčuje na použitie v pasívnych domoch a nízkoenergetickej výstavbe.

Pasívny štandard bol potvrdený certifikátom z Inštitútu pasívnych domov PHI v nemeckom Darmstadte. Systém rovnako poskytuje vysokú ochranu proti prieniku vody, hluku a vzduchu.

Pre uspokojenie najvyšších nárokov na dizajn sú k dispozícii riešenia ako skryté dverné krídlo zakryté okrasným panelom alebo možnosť použitia skrytých pántov.

Výhody

  • Uw otváravého okna od 0,53 W/(m2K)
  • Odolnosť proti vlámaniu až RC3.
  • Dizajnové devere s prekrývajúcim krídlom.
104  hĺbka
rámu/krídla
(mm)
až do 81 hrúbka
zasklenia
(mm)
od 0,53 tepelná izolácia
(W/m2K)